Laktózérzékenyek - Hogy jobban érezzük magunkat

Számlaszámunk: 11600006-00000000-81041558 Adószámunk: 26266468-1-41

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Adatvédelem

Adatvédelem

E-mail PDF

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatása
(NAIH-143295 - 2018.04.18.) az adatvédelmi nyilvántartásba történő,                                              bejelentkezési kérelmünkkel kapcsolatban:

„A benyújtott kérelemben bejelenteni kívánt adatkezelés megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyek a következők: - az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, - az adatkezelés célja az érintett számára ismert, - a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, - az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, - az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, - az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják. Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Amennyiben a személyes adatokat az eredeti céltól eltérő célra (pl. direkt marketing, hírlevélküldés) is felhasználják, vagy az adatokat harmadik személy (nem adatfeldolgozó, hanem önálló adatkezelő) részére továbbítják, új kérelem benyújtásával kérelmezni kell az adatkezelés nyilvántartásba vételét.”

 

 

 

 

 

 

A Laktózérzékenyek Betéti Társaság internetes oldalainak használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozása

 

Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Laktózérzékenyek Bt. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Laktózérzékenyek Bt. honlap oldalainak böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.

A Laktózérzékenyek Bt. a jelen kiszolgálón (továbbiakban "kiszolgáló") megjelenő dokumentumok (továbbiakban "oldalak") használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

1. Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
2. Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
3. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A jelen honlap elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a honlap elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen honlap egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Laktózérzékenyek Bt. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.  
Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a honlapunk megfelelő oldalára.

Tilos jelen honlap tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.  A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.  A Laktózérzékenyek Bt. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.  

A Laktózérzékenyek Bt. fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Laktózérzékenyek Bt. nem garantálja a honlap oldalaihoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A Laktózérzékenyek Bt. kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért. A Laktózérzékenyek Bt. nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a "jelen állapotában", minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Laktózérzékenyek Bt. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat). A Laktózérzékenyek Bt. ugyanakkor felelősséget vállal a jogszabályokból eredő közzétételi kötelezettség alapján megjelentetett információknak a közzététel időpontjában fennálló helytállóságáért.

  

Bővebb tartalom eléréséért regisztráljon a következő linkre kattintva:

http://www.laktozerzekeny.org/a-regisztracio-menete.html

 


 

 

 

Felhasználói menü

Bejelentkezés menüVakbarát stílus választás: